Kepada semua Ahli Bar Malaysia dan pelatih dalam kamar

Salam Aidilfitri daripada Majlis Peguam!


George Varughese Abdul Fareed Abdul Gafoor    Roger Chan Weng Keng
Ravi Nekoo
Yang Dipertua Naib Yang Dipertua Setiausaha
Bendahari
Bar Malaysia Bar Malaysia
Bar Malaysia
Bar Malaysia